Nekta å gi regnskoginfo

Dei norske importørane av regnskogtømmer kravde konfidensialitet eller millionbeløp i erstatning for å utlevere lovpålagde opplysningar.