Kan ha vald inn feil representantar

Teljerot og svikt i det tekniske utstyret kan ha ført til at feil personar er innvald i kommunestyra.