- Munch-ranet var positivt for prisnivået

Forsvarsadvokat Per Sjong Larsen mener at prisstigningen på Munchs kunst etter ranet av «Skrik» og «Madonna» mer enn oppveier kostnadene ved å restaurere bildene.