Kvinner er sykere enn menn

Det er store forskjeller på menns og kvinners sykdom. Kjønnsforskjellene er størst når det gjelder psykiske vansker.