- Folk kan senke skuldrene

Helseminister Bjarne Håkon Hansen tror svineinfluensaen vil oppføre seg som en mild influensa når den kommer til Norge.