Slottet vurderer søknad om marihuanamarsj

Slottet vurderer å la demonstranter få bruke Slottsparken til å protestere mot at bruk av hasj og marihuana er forbudt i Norge.