Boligkåthet kan stoppe rentekutt

Et boligmarked ut av kontroll gjør at vi ikke kan vente oss noe rentekutt før jul, mener NHH-professor Guttorm Schjelderup.