Blir mobba på jobb, får sjølvmordstankar

32 prosent av dei tilsette ved Gilde Norsk Kjøtt føler seg mobba på jobb, viser ei ny undersøking. Tolv tilsette tenkjer dagleg på å ta livet sitt på grunn av mobbing.