Utfordrer Norge før havmiljø-toppmøte

Verdens Naturfond (WWF) krever at kyststormakten Norge etablerer flere verneområder til havs. Kravet kommer rett før FN-toppmøte om marint vern.