– Bør etterforske lekkasje

Juss-professor Jan Fridthjof Bernt meiner Riksadvokaten bør gripe fatt i lekkasjane frå regjeringa sitt tryggingsutval, fordi dei truleg er straffbare.