Vil skjerpe valgpraksisen

Stemmesedler har blitt veid i stedet for å telles opp, pappesker har fungert som stemmeurner, stemmesedler til partier har manglet og folk har kunnet stemme uten legitimasjon. Nå skal reglene skjerpes.