Sikker inntekt for staten

Jegeravgiften, fellingsavgift og obligatorisk jegerprøve for nye jegere er sikre inntektskilder for Staten og kommunene. Men det finnes lite dokumenterbar kunnskap om Ola og Kari er blitt bedre jegere de siste årene.