Haukeland sprer miljøgifter

Legemidler, antibiotika, urin og avføring skylles ut i kloakken fra Haukeland sykehus. Sykehuset utelukker ikke at radioaktivt avfall går samme veien.