Tvangsekteskap til Høyesterett

Høyesterett skal for første gang behandle en sak om tvangsekteskap. Faren og halvbroren til ei jente fra Drammen ble i lagmannsretten dømt til fengsel for å ha giftet bort jenten. Nå havner ankesaken i landets øverste rettsinstans.