Bondevik vil ikkje endre pensjonar

Statsminister Kjell Magne Bondevik har ingen planar om å redusere pensjonsvilkåra til statlege leiarar med gullkanta pensjonar.