Flere ville avbryte ranet

Flere av ranerne prøvde å gi beskjed til David Toska om at de måtte avbryte ranet og komme seg vekk.