Sp: Landet vil merke endringer

Senterpartiet mener Bondevik-regjeringen slutter slik den startet – med usosiale kutt.