Aker i luftig svev

Transport av vestnorske verftsarbeidarar utgjer ein firedel av aktiviteten til Atlantic Airways og har gitt flyselskapet frå Nord-Atlanteren eit løft.