Bevegelse i ferjekonflikten

Det har onsdag kveld vært nytt møte mellom partene i den elleve dager lange ferjekonflikten som nå omfatter 55 ferjer og andre fartøy.