- Vent med æresdrap

Justisminister Knut Storberget (Ap) ber folk vente med å debattere æresdrap i kjølvannet av trippeldrapet på Kalbakken i Oslo.