• INGEN BONANZA: - Det blir likevel ingen «bonanza» når det gjelder å øke utgiftene! sier finansministeren.<p/>FOTO: HÅVARD BJELLAND

- Budsjettlekkasjer kan føre til korrupsjon

Trass i enorme oljeinntekter vil ikke Per-Kristian Foss legge frem et statsbudsjett neste onsdag som er preget av «bonanza».