Killengreen vil ikke skjerpe våpenreglene

Politidirektør Ingelin Killengreen vil foreløpig ikke skjerpe våpenreglene, men vil vurdere nye og mer omfattende tiltak hvis arbeidet for å hindre drap og vold i familier ikke lykkes.