«Ventelønn» redning for mange politikere

Ordningen med «ventelønn» er Stortingets svar på AFP. Mange eldre politikere kan satse på «ventelønn» før de får ordinær stortingspensjon.