Offiserer tvinges på reisefot

Norske offiserer reiser mer enn noen gang, og tvinges oftere på flyttefot eller til å pendle. Forsvarets reiseutgifter øker deretter.