- Grå mus frem til nå

David Toska ser ingen grunn til at han skulle bli gjenkjent da han jobbet med å forberede anslaget mot NOKAS.