Venter uviktige funn i russisk fiskerapport

Russiske myndigheter fant denne uken uregelmessigheter hos enkelte av ferskfisk bedriftene de inspiserte. Mattilsynet mener det dreier seg om småting.