Seks fiskere reddet i natt

Seks personer ble i natt reddet etter at det begynte å brenne i fiskebåten deres.