Badegjestar redda 2 år gamal bergensar frå drukning

Takka vera ein sjukepleiar og ein lege som var tilfeldig på staden gjekk det bra med ein to år gamal bergensar som vart funnen livlaus i eit badebasseng på Hallingskarvet torsdag.