Ulovlig å tjene penger på private skoler, men mulig

Loven forbyr det. Likevel er det fullt mulig for private skoler å tjene penger på driften, sier NHH-professor Terje Hansen.