Frp vil ha kjernekraft i Norge

Stortinget må ta stilling til om Norge i framtiden skal satse på kjernekraft fra det radioaktive grunnstoffet thorium, mener Fremskrittspartiet.