Hormonprevensjon kan endre dyrs kjønn

Utslipp i sjøen av hormoner blant annet fra prevensjonsprodukter, kan føre til at det bare blir hunnfisk i utslippsområdet.