Lærebok for lærere

Boken «Menneske først!» lanseres i dag, og skal distribueres til alle landets skoler på grunntrinnet og videregående trinn.