Nytter ikke å forsikre seg

Det går ikke an å tegne forsikring mot at håndverkerne gjør en dårlig jobb.