Skal skapa eksotisk diamantbåt

I konkurranse med fleire europeiske skipsdesignarar har fitjarverksemda Vik-Sandvik AS fått i oppdrag å teikna og utvikla eit nytt skip for diamantutvinning.