- EU-utvidelsen gjør meg skeptisk

Den store utvidelsen av EU gjør helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) enda mer skeptisk til fullt norsk medlemskap i unionen.