Kan ingen føle seg trygge?

Volden i samfunnet blir stadig grovere. Vi er nødt til å snu utviklingen før det er for sent, mener statsminister Kjell Magne Bondevik. 2002 ble enda et år med mange dystre leksjoner.