Polititabbe kan redde Krekar

Overvakingspolitiet (PST) har etter alt å døme gått skoa av seg i mulla Krekar-saka. Dei har ransaka og sikta Krekar etter ein paragraf som ikkje råkar dei handlingane han skal ha gjort seg skuldig i Irak.