Svein Longva ny riksmeklingsmann

Direktør Svein Longva i Statistisk sentralbyrå blir ny riksmeklingsmann.