Telefonselgere går tøffere tider i møte

En ny regjering vil etter alt å dømme forby store deler av telefonsalget. Humanitære organisasjoner vil derimot få fortsette. Også Laila Dåvøy (KrF) ser behov for strengere reguleringer.