Eksplosjon i etterspørsel etter fagfolk til helsesektoren

Antall nye jobber i helse- og sosialsektoren har de siste tre månedene økt med 40 prosent i forhold til samme periode i fjor.