Advarer om konsekvenser av dårlig sikkerhet med oljebrønner

Petroleumstilsynet ber oljeselskapene bedre brønnsikkerheten for å hindre storulykker på sokkelen. Hver femte brønn oppfyller ikke alle krav til sikkerhet.