Vurderer ny bruk av tomme kirker

Mange kirker i Oslo har svært glisne seterader under gudstjenestene. Nå åpner kirkeverge Valgerd Svarstad Haugland for å bruke kirkebyggene til andre formål.