• I FEBRUAR: PST-sjef Benedicte Bjørnland og daværende justisminister Tor Mikkel Wara da PST la frem trusselvurderingen for 2019. FOTO: Håkon Mosvold Larsen, NTB

PST i februar: Lite sannsynlig med terrorangrep fra norske høyreekstreme

I trusselvurderingen skrev PST også at flere høyreekstreme miljøer i Norge har kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger.