Stortingets personalsjef og fungerende direktør, Bård Knutzen, sier til Dagbladet at oppførselen ikke er i tråd med Stortingets etiske retningslinjer og at mannen ikke vil få flere oppdrag. Mannen var engasjert som tilkallingshjelp for Stortingets referentseksjon, som blant annet fører referater fra møtene og debattene i Stortinget.

— I de etiske retningslinjene, som blir kommunisert til alle våre ansatte, spesifiseres det at de også gjelder når man opptrer som privatperson, sier Bård Knutzen til Dagbladet.

Han opplyser at Stortingets administrasjon nå vil sende et brev til vedkommende, der de bekrefter at han ikke vil gis flere oppdrag som stenograf.

Mannen forteller til Dagbladet at han ytret seg i en polemikk på sin lukkede Facebook-profil, der kommentarene bare har vært synlige for majoriteten av hans om lag 800 Facebook-venner.

— Jeg har altså ikke uttalt meg offentlig om Eskil Pedersen. Det vil jeg heller ikke gjøre overfor Dagbladet, sier han til Dagbladet.

Informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet, sier til Dagbladet at en ytring til flere hundre Facebook-venner er å regne som offentlig.

— Sier du noe til mange hundre venner på Facebook, er ikke det det samme som å sitte på kafé med fire venner. En ytring som publiseres til så mange, er helt åpenbart offentlig, sier Skåra.

Eskil Pedersen ønsker ikke å uttale seg i saken.