Lensmannsvikar frikjent for voldtekt

Lagmannsretten har frikjent en politimann som vikarierte for lensmannen i Modum i Buskerud for alle anklager om voldtekt.