Terrorangrep førte til kraftig økning i mediebruk

Terrorangrepene i Oslo og på Utøya førte til markert økt mediebruk i befolkningen. Trafikken på nett slo alle rekorder og både TV og papiravisene økte kraftig.