Flere helsearbeidere fratas lisens

99 helsemedarbeidere i Norge mistet lisensen etter regelbrudd i fjor.