• DERFOR SA STATNETT NEI: Statnett vurderte alternativet med trasé over Sauda-Samnanger, men hensynet til Baroniet i Rosendal spilte inn da alternativet ble droppet. FOTO: HELGE HANSEN

Åsen-Samnanger er utredet siden 1999

Statnett beskrev alternativet Åsen-Samnanger som det minst konfliktfylte i 2004. Teknisk var det også et fullt ut mulig å realisere, viser rapport.