Færre går i kirken

Kirken mistet 26.000 medlemmer fra 2008 til 2009. Antall kirkebesøk gikk ned med 100.000.