Det er satt av fem dager til rettssaken. Regjeringsadvokaten stiller på vegne av Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet (BLD), som mener SOS Rasisme fikk utbetalt for mye pengestøtte etter at organisasjonen innrapporterte for høye medlemstall over flere år. Departementets søksmål lyder på 6,8 millioner kroner, som er støtten organisasjonen fikk for årene 2007, 20008 og 2009, skriver Dagbladet.

Regjeringsadvokaten har kalt inn generalsekretær Martin Østerdal i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). SOS Rasisme ønsker Østerdal avskåret som vitne og mener han ikke er «egnet til å styrke avgjørelsesgrunnlaget». SOS Rasisme varsler hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen og organisasjonens tidligere revisor fra KPMG som vitner.

I fjor ble SOS Rasisme dømt til å betale 9,7 millioner kroner til LNU etter et lignende søksmål. Denne dommen er anket.